close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE DLA TURYSTÓW

 • Ostrzeżenie dla podróżujących do R. Dominikany

   

  „W związku z powodziami i ulewami w północnej części R. Dominikany oraz ogłoszonym stanem klęski żywiołowej w prowincjach Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte i Samaná, Ambasada RP w Bogocie zaleca obywatelom polskim podróżującym do R. Dominikany zachowanie wzmożonej ostrożności oraz powstrzymanie się przed podróżowaniem do północnej części kraju”.

   

  Ambasada RP w Bogocie ostrzega podróżujących o potencjalnym zagrożeniu na terytorium Kolumbii ze strony ugrupowań terrorystycznych. Prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności w podróżowaniu po kraju, tj. nie poruszanie się nocą dostępnymi środkami transportu lądowego oraz unikanie regionów pozostających na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych.

   

  Zachęcamy do zgłoszenia podróży do Kolumbii na stronie: 

  http://www.e-konsulat.gov.pl/Podroze/OpiekaKonsularna.aspx

  Zgłoszenie wyjazdu dotyczy osób planujących wyjazd zagraniczny w trybie indywidualnym, nie organizowany przez biuro podróży. Jego celem jest umożliwienie kontaktu z obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, w przypadku wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (np. konieczność ewakuacji w związku z klęską żywiołową). Zgłaszający wyjazd wyraża zgodę na wykorzystanie informacji zawartych w zgłoszeniu również w przypadku organizacji wspólnych działań konsularnych Polski oraz innych państw UE.

   

  Obcokrajowcy udający się do Kolumbii mają obowiązek wypełnienia oświadczenia celnego, w którym oprócz deklaracji o wwożonych środkach pieniężnych należy także poinformować o planowanym miejscu pobytu na terenie Kolumbii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obcokrajowcy odwiedzający ten kraj nie muszą posiadać zaświadczeń o szczepieniach ochronnych. Zwracamy jednak uwagę, iż na terenach położonych w strefach tropikalnych istnieje ryzyko chorób typowych dla tego klimatu. Nie ma wymogu posiadania ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obcokrajowcy mogą korzystać z systemu płatnej opieki medycznej. Oferowane usługi są na dość wysokim poziomie a ich ceny są podobne do obowiązujących w naszym kraju. Osoby odwiedzające Kolumbię mogą jednak napotkać na trudności z uzyskaniem pomocy lekarskiej na terenach oddalonych od dużych aglomeracji miejskich. Leki można nabywać zarówno w aptekach, czynnych do późnych godzin wieczornych, a także w specjalnych punktach znajdujących się w niektórych sklepach spożywczych. Turyści korzystający z usług hoteli mają obowiązek wypełniania formularza meldunkowego. Praktycznie nie istnieje baza campingowa. Kolumbia posiada bardzo dobrze rozbudowany system transportu publicznego i praktycznie do wszystkich dużych i średniej wielkości miast może dostać się korzystając z autobusów dalekobieżnych. Usługi te są na względnie dobrym poziomie, a ich ceny nie przekraczają możliwości finansowych przeciętnego turysty.

  Utrudnieniem mogą być występujące w rejonach górskich, głównie w okresie miesięcy zimowych, osuwiska ziemi oraz lokalne podtopienia dróg. Znacznie bardziej bezpiecznym środkiem transportu jest komunikacja lotnicza. Sieć krajowych połączeń lotniczych jest bardzo rozbudowana. Kilkunastu przewoźników obsługuje także połączenia międzynarodowe. Bilety lotnicze nabywać można zarówno poprzez sieć biur podróży, jak również na lotniskach, bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży. Obcokrajowcy wyjeżdżający z Kolumbii drogą lotniczą zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 52 USD (można ją wnieść zarówno w dolarach amerykańskich jak i w walucie miejscowej), na którą składa się tzw. opłata lotniskowa i podatek „wylotowy". Opłaty te nie są wliczone w koszt biletu lotniczego.

  Najbardziej popularne środki transportu miejskiego to autobusy oraz taksówki (metro znajduje się tylko w Medellín). Poza niektórymi rejonami Bogoty (system „Transmilenio"), nie istnieje system przystanków autobusowych, więc korzystanie z tego środka transportu reguluje zasada „na żądanie". Opłatę wnosi się w momencie wejścia do autobusu. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z taksówek zamawianych drogą telefoniczną. Posiadając międzynarodowe prawo jazdy można korzystać z wypożyczalni samochodów, których biura znajdują się głównie na międzynarodowych lotniskach oraz w hotelach.

  Waluty, w tym także coraz częściej Euro, można wymieniać w kantorach, które znajdują się głównie w centralnych częściach miast, centrach handlowych oraz na lotniskach. Dokonując wymiany należy przedstawić paszport (nie akceptuje się kopii tego dokumentu) oraz złożyć odcisk palca. Można korzystać z sieci bankomatów, które przyjmują praktycznie wszystkie międzynarodowe karty płatnicze i kredytowe. Istnieje także możliwość realizacji za ich pomocą płatności w niektórych sklepach spożywczych oraz w hotelach, galeriach, restauracjach itp. Nie ma możliwości uzyskania w momencie wyjazdu z kraju zwrotu podatku VAT. Nawet w czasie dni wolnych od pracy można bez większych problemów nabyć żywność oraz dokonać zakupów innych niezbędnych produktów, w tym także leków. Sklepy otwarte są od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych. Urzędy czynne są we wszystkie dni z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy (najczęściej są to poniedziałki). Praktycznie we wszystkich instytucjach publicznych obowiązuje dwugodzinna przerwa obiadowa (między 12.00 a 14.00).

  Dzięki wysiłkom obecnego rządu Prezydenta Santosa, a przede wszystkim staraniom poprzedniego rządu Prezydenta Uribe na rzecz stabilizacji sytuacji wewnętrznej,  trwający od 40 lat konflikt zbrojny powoli wygasa. Mimo wszystko nadal istnieją zagrożenia, również dla cudzoziemców. Szczególne środki ostrożności należy zachować, udając się na teren departamentów Antioquia (rejon Urabá), Norte de Santander (rejon La Gabarra), Putumayo, Magdalena Medio, Arauca, Vichada, Vaupés, Chocó i rejon Sierra Nevada de Santa Marta. Na obszarach tych przebywają członkowie nielegalnych ugrupowań zbrojnych. Coraz rzadziej, jednak istnieje potencjalne zagrożenie zamachami terrorystycznymi w różnych częściach kraju, z reguły w miejscach użyteczności publicznej. Na szlakach komunikacyjnych kraju zdarzają się porwania. Należy korzystać z pewnych i godnych zaufania środków transportu/firm transportowych. W okresach świątecz­nych wybrane szlaki komunikacyjne są specjalnie chronione przez zmotoryzowane oddziały policji i wojska, co poprawia bezpieczeństwo podróży. Szczegółowe informacje o przebiegu tego typu tras można uzyskać na stronie internetowej kolum­bijskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Turystyki: www.mincomercio.gov.co (dział zatytułowany Vive Colombia - Viaja por Ella). W związku z możliwością zagrożenia aktami terroru służby policyjne stosują na szeroką skalę różnego typu działania prewencyjne, w tym kontrole pojazdów oraz rewizje osób i bagażu przy wchodzeniu na teren centrów handlowych, restauracji, lotnisk, dworców autobusowych itp.

  Utrzymuje się stosunkowo wysokie zagrożenie przestępczością pospolitą. Turyści powinni szczególnie uważać w środkach komunikacji miejskiej oraz w taksówkach, przy bankomatach i w centrach handlowych. Zdarzają się przypadki okradania turystów(głównie w zabytkowych rejonach Bogoty i Cartageny). Wówczas należy bezzwłocznie zwrócić się o pomoc do policji turystycznej, która patroluje zabytkowe rejony miast, lub do najbliższego posterunku policji (CAI). Niewskazane jest posiadanie przy sobie znacznych kwot pieniędzy ani biżuterii.

  Władze Kolumbii systematycznie zaostrzają kary za przestępstwa związane z przemytem narkotyków. Zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego kodeksu karnego, przemyt kokainy w ilości między 100 gr. a 2000 gr. zagrożony jest karą bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 6 do 8 lat oraz karą grzywny w wysokości ponad 50 tys. USD. Złagodzenie kary w postaci zwolnienia warunkowego (bez możliwości opuszczenia Kolumbii) możliwe jest po odbyciu 2/3 zasądzonej kary. Biorąc pod uwagę trudne warunki panujące w zakładach karnych, niezbędna jest stała pomocy finansowa i materialna ze strony rodzin w kraju. Ze względu na brak umowy o wzajemnym wykonywaniu wyroków w sprawach karnych, obywatele polscy skazani za przestępstwa narkotykowe na terenie Kolumbii nie mogą odbywać wyroków w Polsce.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: