close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • 12 maja 2015

  Wizy krajowe (długoterminowe) Wizy Schengen (jednolite)

  INFORMACJE OGÓLNE

  W celu złożenia wniosku wizowego konieczna jest rejestracja wizyty w konsulacie - https://secure.e-konsulat.gov.pl/

  Referat Konsularny przyjmuje interesantów sprawach wizowych w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 10 do 14 oraz w środy od 12 do 16 po wcześniejszym umówieniu.

  Telefoniczna informacja wizowa czynna jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu  (+57-1) 620 93 69  

   

  Podczas składania wniosku wizowego Schengen od aplikującego pobierane są dane biometryczne (odciski palców).

  Wniosek wizowy złożony może być nie wcześniej niż na trzy miesiące przed planowaną datą wyjazdu.

   

  Skargi i wnioski przyjmowane są w poniedziałki w godzinach od 10 do 12 po wcześniejszym umówieniu wizyty w Konsulacie RP (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej).

   

  Artykuł 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego

  Państwo członkowskie właściwe do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji w jego sprawie

  1.   Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a)

  państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;

  b)

  jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe – państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu pobytu; lub

  c)

  jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty – państwo członkowskie, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

  2.   Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej na tranzyt i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a)

  w przypadku tranzytu tylko przez jedno państwo członkowskie – dane państwo członkowskie; lub

  b)

  w przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich – państwo członkowskie, którego zewnętrzną granicę osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu rozpoczęcia tranzytu.

  3.   Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy lotniskowej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a)

  w przypadku jednokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się dany port lotniczy tranzytu; lub

  b)

  w przypadku dwu- lub wielokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: