close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 22 maja 2017

  W dn. 16.05.2017 r. odbyła się, zorganizowana przez władze i samorząd studencki Uniwersytetu Santo Tomas w Villavicencio, Fiesta de oportunidades.

   

  Kolejna  edycja organizowanego co roku święta stanowiła okazję do zaprezentowania różnorodności etnicznej i kulturowej studentów i wykładowców uczelni, pochodzących z różnych regionów Kolumbii oraz  kilkunastu krajów świata.  Gośćmi honorowymi tegorocznej imprezy były delegacje Ambasady Republiki Czeskiej, na czele z Ambasadorem tego kraju w Kolumbii, oraz Ambasady RP, składająca się z radcy- ministra Jacka Sucha oraz eksperta ds. kulturalnej  Anny Róg. Najważniejszym punktem programu wizyty delegacji było oficjalne spotkanie z rektorem uczelni oraz dziekanami poszczególnych wydziałów, którzy zaprezentowali profil edukacyjny uczelni, ukierunkowany na kształcenie specjalistów z zakresu organizacji produkcji rolnej, agrotechniki, weterynarii oraz nauk ekonomicznych i społecznych. Podczas spotkania delegacja polska przedstawiła aktualny stan współpracy akademickiej i naukowej pomiędzy uczelniami i instytutami naukowymi Polski i Kolumbii,  jak również możliwości ubiegania się o stypendia na polskich uczelniach, za pośrednictwem programów UE ( Erasmus +, Horyzont 2020 ) oraz programu im. Ignacego Łukasiewicza. W drugim punkcie części merytorycznej wizyty obie delegacje  spotkały się w  głównym audytorium uczelni z 300- osobową grupą studentów. Podczas prelekcji przedstawiony został m.in. pokaz multimedialny pt. Poznaj Polskę, prezentujący historię,  dzień współczesny i perspektywy rozwoju społeczno- gospodarczego naszego kraju, jako lidera przemian w Europie Środkowo-Wschodniej, a także możliwości odbycia studiów wyższych i ubiegania się o stypendia przez  studentów kolumbijskich. Po zakończonej sesji z udziałem studentów  delegacje obu Ambasad zaprezentowały, na specjalnie zorganizowanym stoisku, materiały informacyjne dot. swych krajów, a także foldery i katalogi przedstawiające ofertę edukacyjną uczelni wyższych dla studentów zagranicznych. Program święta uzupełniony został przez prezentacje artystyczne i kulinarne różnych państw.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: